Masa ke Masa

Ketua IKAPI Periode Acmad Notosoetardjo 1950-1954 1954-1959 Drs. Hazil Tanzil 1959-1963 M. Hoetaoeroek, S.H. 1963-1965 1965-1968 H. Machmoed 1968-1973 Ajip Rosidi 1973-1976 1976-1979 Ismid Hadad MPA 1979-1981 1982-1983 Rahmat...

Read More